Organizer

Andrej Šmit

Andrej Šmit
ARS director
Peter Vrčkovnik

Peter Vrčkovnik
Head advisor
Eneja Osterman

Eneja Osterman
Course planner
Valerija Podlesnik

Valerija Podlesnik
Sponsors
Maruša Rihar

Maruša Rihar
Administration
Žan Korpar

Žan Korpar
Administration
Zoja Lešnik

Zoja Lešnik
PR
Lucija Koren

Lucija Koren
PR
Nejc Sušin

Nejc Sušin
Graphics & web
Anja Slapničar

Anja Slapničar
Staff
Jure Zilli

Jure Zilli
Logistics
Aleks Škorić

Aleks Škorić
Food
Vid Sečki

Vid Sečki
Results
Simon Hudales

Simon Hudales
Course assistant
Martin Hudalin

Martin Hudalin
Course assistant
Žan Luka Šumečki

Žan Luka Šumečki
Course assistant
Andrej Bračič

Andrej Bračič
Advisor
Mitja Domajnko

Mitja Domajnko
Advisor
Andreja Hazabent

Andreja Hazabent
Advisor
Tomaž Jelenko

Tomaž Jelenko
Advisor
Tina Ževart

Tina Ževart
Advisor